MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Sabio Group

Maatschappelijke waarde

Wij willen dat onze mensen enthousiast zijn over hun werkplek, dat ze een kick krijgen van het werken bij Sabio en dat ze het gevoel hebben dat ze geweldige dingen bereiken. We geloven dat we, om dit te bereiken, moeten nadenken over onze bredere plek in de maatschappij en over een doel dat verder gaat dan het dagelijkse werk.

Daarom zetten wij ons in om maatschappelijke waarde te leveren die milieu-, sociale en bestuurscriteria omvat en even ambitieus en principieel is als onze medewerkers. Wij zijn lid van de Social Value Portal, dat ons in staat stelt onze beloftes en prestaties op deze gebieden te meten, te beheren en erover te rapporteren. 

Wij willen trots op onze werkplek zijn en de favoriete werkgever zijn voor het allerbeste talent dat er is. Wij zijn een organisatie die voortdurend groeit en nieuwe mensen verwelkomt. Ons potentieel om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren, groeit met ons mee.

Voor ons is maatschappelijke waarde een kernonderdeel van onze leidende reeks waarden en bedrijfsgroeistrategie.

Milieu

Het is onze ambitie een leider te zijn op het gebied van milieuduurzaamheid in onze sector. Wij streven naar het produceren van een nauwkeurige nulmeting van onze CO2-voetafdruk en naar het vinden van manieren om deze systematisch in ons hele bedrijf te verkleinen. We doen dit door middel van een Green Dragon-certificeringsaudit en door het overeenkomen van een Sabio Group Milieuduurzaamheidsverbeteringsprogramma dat doelen, doelstellingen en acties omvat.

Dit houdt in:

  • Plannen om het aantal reizen te verminderen
  • Gebruik van hulpbronnen, energie- en waterverbruik en emissies
  • Kantoor-, locatie- en terreinbeheer

Maatschappelijk

Wij hebben ons gecommitteerd aan een liefdadigheidsprogramma dat de individuele inspanningen en passies van onze medewerkers ondersteunt door middel van matchfunding en dagexcursies voor vrijwilligerswerk, maar dat ook onze zakelijke toewijding om iets terug te geven, versterkt. Elk jaar kiezen we een goed doel dat zowel onze mensen en hun passies als de branche waarin we actief zijn, vertegenwoordigt. Naarmate ons bedrijf groeit, groeit ook onze inzet om iets te geven.

Iedereen is welkom bij Sabio en we moedigen mensen aan zichzelf te zijn, omdat we geloven dat een divers personeelsbestand voor een rijkere en aangenamere omgeving zorgt en ook zakelijk zinvol voor ons is, aangezien we klantbelevingen voor iedereen leveren. Daarom hebben we een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat onze aanwervingsprocessen onbevooroordeeld en blind zijn en dat we vrouwen in senior-functies actief ondersteunen.

Om voor het welzijn van onze werknemers te zorgen, zijn we een partnerschap met Futureproof aangegaan om bewustmakingssessies over mentale gezondheid en persoonlijke veerkracht aan te bieden. Wij geloven in het aannemen van een actieve rol om het leven van onze werknemers te verbeteren en hen de middelen te geven om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen.

Bestuur

Bij alles wat we doen, houden we onszelf verantwoordelijk voor de hoogste integriteitsnormen en via onze open communicatiekanalen met onze werknemers, klanten, partners en investeerders zorgen we ervoor dat alle Sabio-collega's hun functies volgens de allerhoogste normen uitvoeren en begrijpen wat hun essentiële rol is bij het naleven van de best practice bedrijfspraktijken.

Wij meten onze impact op de maatschappelijke waarde in samenwerking met de Social Value Portal en accrediteren het bedrijf via ISO-certificering.

BEGIN UW JOURNEY BIJ SABIO
Als het uw doel is om een efficiëntere en effectievere klantbeleving voor uw onderneming te realiseren, staat ons team van experts klaar om u daarbij te helpen.
CONTACT OPNEMEN
WIST U DAT?
80% van de klanten vindt de beleving die een bedrijf biedt net zo belangrijk als zijn producten en diensten.
Ontdek hoe wij CX-excellence kunnen leveren