Huisvesting

Huisvesting

Bij huisvesting draait het uiteindelijk maar om één ding: mensen. Dat betekent budgetten toewijzen op basis van de behoeften van de bewoners terwijl doelstellingen en regelgeving worden nageleefd. Ons feedbackplatform laat u zien hoe u ervoor staat binnen uw diensten, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, met meetbare resultaten.

Huisvesting

Begin uw huisvesting CX-journey met Sabio Navigator

Maak kennis met Sabio Navigator, een platform dat feedback van uw bewoners verzamelt en analyseert, zodat u gericht actie kunt ondernemen, met tastbare resultaten.

  • Tot 20% verbetering in klanttevredenheid
  • Verbeterde prestaties in 80% van de diensten
  • +10% efficiëntie in kosten en productiviteit
  • 15% tijd- en kostenbesparing voor kwaliteitsteams
  • Hogere teambetrokkenheid in alle klantgerichte functies
  • Minder klachten en vermijdbare contacten

Drie manieren waarop Sabio Navigator tevredenheid en efficiëntie opbouwt

1.Teamprestaties verbeteren

Elk teamlid en elke dienstverlener heeft een feedbackscore die zowel zij als hun manager kunnen zien. Dit maakt het gemakkelijk om problemen op te lossen, doelen te stellen en te investeren in de juiste training en middelen, waardoor de betrokkenheid en prestaties van uw hele service toenemen.

2.Snel problemen oplossen

Sentimenttools verzamelen en analyseren feedback uit verschillende bronnen, zodat u precies kunt zien wat er verbeterd moet worden, van reactietijden tot website-informatie – met waarschuwingen voor alles met een hoog risico of gevoelige informatie, zodat u veiligheid te allen tijde voorop kunt stellen en escalatie van problemen kunt voorkomen. 

3.Volledige transparantie

Sabio Navigator wijst elk stukje feedback aan het relevante team of de relevante persoon toe, zodat elke kwestie een te herleiden spoor heeft inclusief iemand die verantwoordelijk is. Managers en bewoners kunnen elke vraag, elk verzoek of elke klacht volgen en ze weten met wie ze contact moeten opnemen voor een follow-up.

Hoe geeft Sabio Navigator u rendement op uw investering?

Gemiddeld zien de bedrijven waar we mee werken een verbetering van 10% in kosteneffectiviteit en productiviteit, inclusief kortere beltijden, minder telefoontjes over eenvoudige vragen en een meer gestroomlijnd klachtenproces. Het resultaat? Gelukkigere bewoners, een tevredener team, de regelgeving voorblijven en een volledig rendement op de investering binnen 6 maanden.