Benchmarking in de branche

Hoe verhoudt uw klantenservice zich tot die van de concurrentie? Daar kunt u nu achter komen. Benchmarking in de branche geeft u een duidelijk beeld van hoe u presteert, zodat u budget en middelen kunt investeren waar het er het meest toe doet.

Team collaborating while writing on sticky notes

Zie hoe u zich op belangrijke statistieken verhoudt tot uw concurrenten en wat u moet verbeteren

Als u uw service snel wilt verbeteren, is benchmarking ten opzichte van uw concurrenten essentieel. Het stimuleren van verandering gaat niet alleen over het intern meten van prestaties. U heeft ook een extern perspectief nodig.

Sabio Index is een gebruiksvriendelijke portal die relevante klantenservice en digitale statistieken met die van uw sectorgenoten en de bredere industrie vergelijkt. Zo krijgt u een onafhankelijk, betrouwbaar en gezaghebbend beeld van waar u geld, tijd en middelen op moet richten om loyaliteit op te bouwen en uw bedrijf te laten groeien.

Hoe het werkt

  • Meet uw prestaties ten opzichte van concurrenten en uw branche
  • Concentreert zich op relevante statistieken op drie belangrijke klantenservicegebieden
  • Identificeert sterke punten, evenals gebieden om te verbeteren voor de hoogste ROI

Met meer dan 1.000 beoordelingen van de prestaties van contactcenters, hebben we drie gebieden geïdentificeerd die voortdurend moeten worden gecontroleerd: interne prestaties, betrokkenheid van werknemers en klanttevredenheid. Deze beïnvloeden elkaar en hebben een directe invloed op uw bedrijfsresultaten.

Deze externe vergelijkingen geven u een duidelijker beeld van de sterke punten van uw eigen organisatie – en ook van wat er nog moet gebeuren. Zo kunt u specifieke processen identificeren die moeten worden verbeterd en begrijpen wat verbeteringen zullen betekenen voor de contactcenterstatistieken, digitale statistieken en algemene prestaties.